Inne

Zalety i wady leczenia żylaków laserem

Monika Inne Skomentuj   ,

EVLT (EndoVenous Laser Treatment) czyli wewnątrznaczyniowa ablacja laserowa to skuteczna i mało inwazyjna metoda leczenia uznana na całym świecie i wykonywana od 1999 roku. Zdecydowanie wypiera tradycyjne leczenie chirurgiczne. Ocenia się, że metodą tą może być leczone 75% chorych z zaawansowana przewlekłą niewydolnością żylną. Skuteczność w większości badań ocenia się na 95-98%. Więcej


Przełom w leczeniu żylaków

Monika Inne Skomentuj  

Dwaj chirurdzy naczyniowi: Roman Gołąbek i Paweł Bodzenta propagują nową na terenie województwa świętokrzyskiego metodę wewnątrznaczyniowego laserowego leczenia żylaków kończyn dolnych. Zabiegi te wykonują w Kielcach. Więcej


Żylaki kończyn dolnych – czynniki ryzyka

Monika Inne Skomentuj  

Czym są żylaki?

Przewlekła niewydolność żylna jest to zespół objawów związanych z utrudnieniem odpływu żylnego. Ocenia się, ze w populacji europejskiej u 25-50% osób w wieku 30-70 lat stwierdza się różnego stopnia żylaki. U ok.1% dochodzi do powstania owrzodzenia żylnego. Leczenie wiąże się ze znacznymi kosztami wynoszącymi 2-3% budżetu ochrony zdrowia w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Więcej