żylaki

Żylaki kończyn dolnych – czynniki ryzyka

Monika Inne Skomentuj  

Czym są żylaki?

Przewlekła niewydolność żylna jest to zespół objawów związanych z utrudnieniem odpływu żylnego. Ocenia się, ze w populacji europejskiej u 25-50% osób w wieku 30-70 lat stwierdza się różnego stopnia żylaki. U ok.1% dochodzi do powstania owrzodzenia żylnego. Leczenie wiąże się ze znacznymi kosztami wynoszącymi 2-3% budżetu ochrony zdrowia w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Więcej