Żylaki kończyn dolnych – czynniki ryzyka

Monika Inne Skomentuj  

Czym są żylaki?

Przewlekła niewydolność żylna jest to zespół objawów związanych z utrudnieniem odpływu żylnego. Ocenia się, ze w populacji europejskiej u 25-50% osób w wieku 30-70 lat stwierdza się różnego stopnia żylaki. U ok.1% dochodzi do powstania owrzodzenia żylnego. Leczenie wiąże się ze znacznymi kosztami wynoszącymi 2-3% budżetu ochrony zdrowia w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy.
Główne czynniki rozwoju żylaków to: wiek, czynniki genetyczne,płeć, rodzaj wykonywanej pracy, tryb życia, otyłość i ciąża.

Częstość występowania żylaków kończyn dolnych

Z wiekiem zwiększa się częstość występowania zmian żylakowych i w populacji powyżej 70 roku życia zrównuje się u obu płci występując u ok. 70% kobiet i mężczyzn.

Kobiety chorują częściej (pow.50%) niż mężczyźni (ok.30%).A w przypadku żylaków dużych pni naczyniowych częstosć występowania zrównuje się. Natomiast kobiety zgłaszają się z tym problemem do lekarza nawet 5-9 razy częściej niż mężczyźnie. Najprawdopodobniej ta rozbieżność wiąże się z częstszym występowaniem teleangiektazji i żyl siatkowatych, a także z czynnikami kulturowymi. Przywiązuje się bowiem większe znaczenie do wyglądu nóg kobiecych.

Rodzinne występowanie żylaków

Istnieje wyraźny związek z występowaniem rodzinnym. Według badania Cornu-Thenarda ryzyko rozwoju żylaków w przypadku gdy stwierdza się je u obydwojga rodziców wynosi ok.89%, jeśli jedno z rodziców cierpi na to schorzenie – 47%, natomiast w przypadku, gdy u żadnego  z rodziców nie stwierdza się żylaków wynosi ok. 20%.

Wpływ wykonywanej pracy na powstawanie żylaków

Wykonywanie pracy stojącej lub siedzącej wiąże się z większym ryzykiem rozwoju żylaków, nawet kilkukrotnie. Przy czym ryzyko zwiększa się w miarę przepracowanych lat. Inne czynniki środowiskowe to praca w wysokiej temperaturze, dźwiganie ciężarów, siedzący tryb życia. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę,że możliwości zmiany trybu życia są często ograniczone.

Wpływ nadwagi na rozwój żylaków kończyn dolnych

Coraz częstszym czynnikiem rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej staje się otyłość. Nadmierna masa ciała jest pod tym względem bardziej niekorzystna dla kobiet niż dla mężczyzn. Współistniejące wówczas zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa i kończyn dolnych jeszcze bardziej utrudniają leczenie, często stawiają jego skuteczność pod znakiem zapytania.

Żylaki w ciąży

Ciąża, a zwłaszcza liczne ciąże zaostrzają dolegliwości u kobiet ze skłonnościami do powstawania żylaków. Stwierdza się je u 20-25% rodzących po raz pierwszy, a u rodzących po raz trzeci aż w 40-50% przypadków.Jednocześnie jest to szczególna sytuacja, w której ograniczona jest możliwość skutecznego leczenia.

Inne czynniki, często kontrowersyjne, mogące powodować rozwój PNŻ to: tabletki antykoncepcyjne, wysoki wzrost, zaburzenia statyki stopy,palenie tytoniu, przynależność do określonej klasy społecznej czy przynależność rasowa.

Skomentuj